Šesťáci mají za sebou SCIO testování

Každý rok se zapojujeme do testování společnosti SCIO, abychom zjistili, jak si naši žáci vedou ve srovnání s žáky jiných škol. Na podzim proběhlo testování žáků 6. ročníků. Ve školním roce 2022/2023 se ho zúčastnilo přibližně 5 500 šesťáků nebo primánů z osmiletých gymnázií z celé republiky a mezi testovanými bylo i 45 žáků z naší školy.

Žáci absolvovali tři testy. Dva testy zjišťovaly jejich znalosti z hlavních předmětů, tedy z českého jazyka a matematiky, třetí test byl zaměřen na zjišťování jejich studijních předpokladů. 
V obou těchto třídách máme dohromady šest ukrajinských žáků, které jsme testy nechali psát také. Pro ně to bylo zajímavé otestování porozumění po půl roce v Česku, pro nás to znamená mírné zkreslení výsledků, protože i jejich výkony byly započítávány do celkového skóre. S tímto vědomím je třeba se na výsledky dívat. Tím spíš, že v některých školách byly ukrajinské děti z testování vyřazeny.

Celkové výsledky našich žáků, tedy včetně těch ukrajinských, se pohybují v pásmu průměru. V matematice byly výkony 6 dětí označeny za extrémně dobré, zatímco výkony 3 žáků byly označeny za extrémně slabé. V testu z českého jazyka bylo za extrémně dobré označeno celkem 7 testů, zatímco 6 žáků mělo extrémně slabé výkony.

Pro každého žáka připravuje vždy společnost SCIO individuální zprávu. V ní jsou rozebrány jeho výsledky v jednotlivých testech, je poukázáno na silné stránky a jsou označeny oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost. Výsledky každého žáka jsou porovnány s výsledky všech ostatních účastníků testování, ale za hodnotnější považujeme porovnání individuálního výkonu s vlastními studijními předpoklady. Podle toho pak žák zjistí, zda pracuje na hranici svého maxima, nebo svůj potenciál nevyužívá zcela a má tedy výrazný prostor pro zlepšení.

Výsledky jsou zajímavé nejen pro žáky a jejich rodiče, ale i pro nás. Z tohoto porovnání vyplynulo, že zatímco v matematice je potenciál dětí využíván optimálně, v českém jazyce jsou patrné jisté rezervy. Určitě tedy budeme hledat cesty, jak dotlačit děti k lepším výkonům, na které někteří z nich rozhodně mají :)  

Jitka Krůtová, ředitelka školy

 

 

Sdílet