Deváťáci mají skvěle našlápnuto

Každý rok se zapojujeme do testování společnosti SCIO, abychom zjistili, jak si naši žáci vedou ve srovnání s žáky jiných škol. Na podzim proběhlo testování žáků 9. ročníků. Ve školním roce 2022/2023 se ho zúčastnilo více než 19 tisíc žáků základních škol či víceletých gymnázií z celé republiky. A jak si mezi nimi vedlo 22 našich deváťáků? Moc dobře...

Žáci byli testováni z českého jazyka a matematiky a jejich výkony byly porovnávány s jejich studijními předpoklady. Celkové výsledky jsou velmi potěšující. V testu z českého jazyka naši žáci předstihli 70 % zúčastněných škol. Osm žáků z naší školy podalo výkon, který byl hodnocen jako výborný, jen čtyři výkony byly v češtině označeny jako velmi slabé. Ještě lepších výsledků dosáhli naši žáci v matematice, kde předstihli 80 % škol. Sedm žáků podalo v matematice výkon, který byl označen za vynikající, slabý výkon mezi našimi žáky nebyl. Celkem čtyři žáci dosáhli skvělých výsledků ve všech třech testech, gratulujeme jim!

Pro každého žáka připravuje vždy společnost SCIO individuální zprávu. V ní jsou rozebrány jeho výsledky v jednotlivých testech, je poukázáno na silné stránky a jsou označeny oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost. Výsledky každého žáka jsou porovnány s výsledky všech ostatních účastníků testování, ale za hodnotnější považujeme porovnání individuálního výkonu s vlastními studijními předpoklady. Podle toho pak žák zjistí, zda pracuje na hranici svého maxima, nebo svůj potenciál nevyužívá zcela a má tedy výrazný prostor pro zlepšení.

Výsledky jsou zajímavé nejen pro žáky a jejich rodiče, ale i pro nás. Z tohoto porovnání vyplynulo, že v obou předmětech je potenciál žáků využíván optimálně a děti pracují na hranici svých možností, což je velká pochvala i pro pedagogy, které děti na základní škole provázeli.

Velmi zajímavé je sledování meziročního posunu, což je porovnání současných výsledků s těmi, které podali žáci v šestém ročníku:

Celkem 22 žáků:

Těší nás úspěch, kterého deváťáci v testech SCIO dosáhli a možná ještě více nás těší skutečnost, že většina z nich se v průběhu druhého stupně zlepšila. Věříme, že stejně úspěšní budou na středních školách, které si vybrali, ale hlavně pak v dospěláckém životě :)

Jitka Krůtová, ředitelka školy

 

Sdílet