Masopustní rej ve škole

Páteční dopoledne jsme si s dětmi z prvního stupně zpestřili a v duchu masopustu si užili trošku legrace. Každá třída měla připravený doprovodný program na téma masopust ve své třídě. Pověděli jsme si o významu slova masopust, o jeho původu, zvycích a obyčejích, které ho provází.

Děti i učitelé si připravili masopustní masky a o velké přestávce vypukl masopustní rej. K tanci a zábavě se přidaly i děti z vyšších ročníků a masopustní program tak završily společnou „mašinkou“ napříč třídami.

Už nyní se těšíme na příští rok :)

Šárka Fatková, organizátorka akce

Sdílet