Jak si užili žáci 6. A vycházku na Vyšehrad

V pátek 10. března naše třída (6. A) vyrazila na výlet. Ukázat si a něco si říci o nejznámějších místech a zákoutích Vyšehradu. Každý z nás si vybral pověst, která se vztahovala k místu, památce či osobám, které se k Vyšehradu vztahují a pověst pak převyprávěl ostatním, mimo jiné si každý k pověsti připravil i pracovní list. Podívali jsme se tak na Čertovy kameny, Libušiny lázně, řekli si něco o Krokovi a jeho dcerách, o vyšehradském pokladu či se podívali k místům, kde měl z hradeb skákat Šemík s Horymírem. Nakonec jsme se chtěli podívat do baziliky Petra a Pavla, prohlídku jsme však neměli objednanou, ale byl tam moc příjemný pán, který nás do kostela pustil. Většina z nás si koupila svíčku a zapálila ji v jedné z bočních kaplí. Zároveň jsme se podívali do sakristie, v níž byly vystaveny různá církevní roucha, ornáty či kalichy a monstrance, vše co slouží k bohoslužbě.

V pondělí 20. 3. pak naše návštěva Vyšehradu pokračovala. Podívali jsme se na vyšehradský hřbitov, a řekli si něco o hrobce Slavín, kde je pohřben například František Křižík, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer, Josef Václav Myslbek či Josef Gočár. Celý hřbitov jsme si pak prošli a povídali jsme si o osobnostech, které jsou na hřbitově pochovány a nakonec jsme šli do kasemat. Jedná se o chodby, které jsou součástí opevnění a sloužili hned k několika věcem, jako skladiště zbraní, střelného prachu, jako vězení anebo jako úkryt, mimo jiné jsme v kasematech navštívili tzv. Gorlici, sál, kde jsou původní sochy z Karlova mostu.
Procházku Vyšehradem jsme si moc užili!

Blanka Čížková, třídní učitelka 6. A

Sdílet