Setkání s Andersenem

V pátek 31. března na naší škole proběhlo setkání s Andersenem. Letos jsme tuto akci pojali trochu jinak. Hned od rána si žáci z prvního stupně povídali, seznamovali se s Andersenem a spolu s paní učitelkami četli i jeho pohádky. Akce se účastnila 1. - 4. třída a pro své spolužáky ji připravili dobrovolníci z 6. A.

Andersen nejprve dětem připravil rozstříhané plánky školy s označenými stanovišti a celý odpolední program vypukl ve 14 hodin. Děti začaly vyrážet na jednotlivá stanoviště, kterých  jsme měli celkem šest, a to překážkovou dráhu, najdi 15 rozdílů, hádanky v podobě pohádkové znělky, navlékání korálků, skládání lodiček a zdobení muffinů, které upekla děvčata předešlý den. Za splnění jednotlivých úkolů získávaly děti žetony a jakmile měli vše splněno, ve třídě vždy nechal Andersen balíček s odměnou.

V 16 hodin nás čekal ve školní jídelně vzácný host, pan Michael Dymek, představitel Tomáše z filmu Páni kluci. Všichni jej moc hezky přivítali, paní ředitelka jej vyzpovídala, pustili jsme si kratičkou ukázku z filmu a Michael Dymek nám pak přečetl i ukázku z knihy Marka Twaina: Dobrodružství Toma Sawyera, podle které vznikl právě film.

Na závěr samotné akce jsme se každý ve své třídě navečeřeli, měli jsme skvělou pizzu, popovídali jsme si o zážitcích z celého dne a vyrazili jsme do svých domovů.

Akci jsme si všichni moc užili a těšíme se příští rok!

 

Blanka Čížková, třídní učitelka 6. A

Sdílet