Připomněli jsme si Den Země

Kalendář je plný křestních jmen a svůj svátek tak může jednou ročně oslavit každý z nás. Svátek naší planety v kalendáři nenajdete, ale snad každý ví, že Den Země připadá na 22. dubna, a to už od roku 1970. V tento den je nejlepší příležitost uvědomit si, jak se naší planetě daří, co jí prospívá a co naopak škodí…

U příležitosti Dne Země připravili pedagogové pro žáky projektový den. Na přípravě se podíleli téměř všichni učitelé i asistentky pedagoga. 

 Projektový den pro starší žáky (5.-9. ročník), průběh popisuje hlavní organizátor Michaela Nikodymová:

Ve středu 26. dubna proběhl projektový den ke Dni Země, kterého se zúčastnili žáci druhého stupně a páté třídy. Učitelé pro žáky vytvořili celkem 9 workshopů na různá témata, z nichž si žáci vybrali 3 workshopy, které je nejvíce zaujaly, a ty během středečního dopoledne absolvovali.

Workshopy byly rozmanité. Některé z nich se zabývaly flórou a faunou. Děti se naučily poznat běžné rostliny, které rostou na našich zahradách, na dalším workshopu vyhledaly informace o ohrožených druzích živočichů na celé planetě a vytvořily pro ostatní informační plakáty. Živou přírodou se zabýval i workshop, kde žáci pozorovali půdu pod mikroskopem. Jiné workshopy se zabývaly praktickými záležitostmi, jako je recyklace či upcyklace. Žáci se naučili správně třídit odpad nebo jej naopak zužitkovat (upcyklovat) a vyrobili si samozavlažovací květináč z pet lahve. Dozvěděli se, co je to fast fashion a jak je pro planetu Zemi nákladná výroba jednoho obyčejného trička. Děti mohly objevovat i neživou přírodu - například na workshopu o vodě nebo obnovitelných zdrojích energie. Workshop "Naše krásná planeta" umožnil dětem napsat vzkazy naší planetě Zemi a slíbit jí, že se k ní budeme chovat ohleduplně. Žáci mohli také "odcestovat" do pouští a zjistit, proč se tyto oblasti neustále rozšiřují a co to pro naši planetu znamená. Všechny workshopy probíhaly velmi interaktivně - žáci hráli hry a kvízy, dívali se na názorná videa, pozorovali a vyráběli.

Každá třída pak zakončila Den Země třídnickou hodinou, kde si žáci mohli navzájem povědět, jaké workshopy navštívili a co se na nich dozvěděli.

 Projektový den pro mladší žáky (1.-4. ročník), průběh popisuje hlavní organizátor Šárka Fatková:

V pátek 28. dubna jsme část výuky věnovali oslavě mezinárodního Dne Země, abychom se naučili (nebo si jen připomněli) vše, co je důležité o naší planetě znát a jak ji chránit.

Část vzdělávacího programu pro nás připravili úžasní lektoři ze společnosti EKO-KOM. Program měl děti zábavnou formou naučit, jak správně třídit odpad a kladl důraz na to, jak je třídění odpadu a následná recyklace pro život na Zemi důležitá. Tímto velice děkujeme společnosti EKO- KOM za přípravu zábavné a poučné hodiny. Dětem se program moc líbil a na Tondu Obala se budou opět těšit v příštích letech.

Další část Dne Země se konala venku, kde byla pro děti připravena „bojovka“ s tématem ochrany životního prostředí. Děti pracovaly samostatně či v malých skupinkách a doplňovaly tajenku podle správných odpovědí týkajících se ochrany naší planety.

Den Země se stal také tématem výtvarek a děti tak vytvořily řadu hezkých obrázků a výrobků, které nám po zbytek roku budou připomínat, jak každý z nás může k ochraně přírody na naší planetě přispět.

 

 Věřím, že akce byla pro žáky přínosná. Připomněli si důležité věci, které znají, a snad se dozvěděli i něco nového, a to zábavnější formou, než je ve škole obvyklé. Přidanou hodnotou je skutečnost, že si starší děti mohly vybrat témata, která je zajímala, a ve skupině se potkávali a spolupracovali spolu žáci různých ročníků.

Poděkování patří všem žáků, kteří se do akce zapojili se zájmem a respektem, samozřejmě všem učitelům i paním asistentkám za přípravu, která jim zabrala mnohem více času, než pak byla délka vlastní aktivity :) A velké poděkování za skvěle odvedenou práci patří i oběma hlavním organizátorkám, kolegyním Fatkové a Nikodymové. Atmosféru projektových dnů snad přiblíží i pár fotografií...

Jitka Krůtová, ředitelka školy

 

Sdílet