Co se ve škole dělo během prázdnin?

Prázdniny utekly jako voda. Děti si užívají poslední volné dny před nástupem do školy, ale ve škole už to žije. Učitelé se vrátili ze zasloužené dovolené, během které snad načerpali dostatek energie na dalších deset měsíců ve škole. Už několik dní se společně připravujeme na nový školní rok, v němž nás čekají i nějaké novinky. Než bude školní rok 2023-2024 zahájen, zveme Vás na jakousi „virtuální prohlídku“ školy, během které Vás seznámíme s tím, co se v ní dělo během prázdnin...

Část prací, které jsme původně plánovali na léto, jsme stihli už v posledních měsících školního roku. Proběhla poměrně zásadní dislokace, díky které se nám podařilo zajistit zázemí pro druhou paní zástupkyni, kterou od ledna 2023 ve škole máme, i místo pro novou psycholožku, která od září rozšíří tým našeho školního poradenského pracoviště. Dislokace, kterou jsme pracovně nazývali „akce kulový blesk“, probíhala postupně v několika etapách. Nejprve jsme vyklidili kabinet družiny a v něm za pár dnů vzniklo zázemí pro školníka. Jeho původní dílnu jsme pak zařídili jako kanceláře pro paní hospodářku a ekonomku. Z místností, kde dříve pracovaly tyto kolegyně, je dnes kancelář pro obě paní zástupkyně a hovorna, která může sloužit pro pracovní schůzky vedení školy, nebo pro schůzky pedagogů s rodiči.

To vše jsme zvládli za provozu. Na prázdniny jsme si nechali bourací a stavební práce. Bourat se začalo hned v prvních prázdninových dnech. V jedné učebně historické budovy, tedy v pavilonu A, bylo potřeba vyměnit dveře. Už několikrát jsme u nich nechávali opravit jeden pant, ale byl to tak trošku „marný boj“, protože z důvodu ne zcela vhodného stavebního řešení docházelo při prudším otevření dveří k jejich páčení. Místo další opravy jsme se tedy pokusili problém vyřešit zásadnějším zásahem. Stará futra byla vybourána a otvor byl osazen novými zárubněmi i novými dveřmi.

Další bourání proběhlo v přízemí pavilonu C v místnosti, která před deseti lety sloužila jako klubovna družiny, potom několik let jako kmenová učebna, v posledních letech jsme ji využívali na půlené hodiny a ve druhém pololetí uplynulého školního roku sloužila pár měsíců jako provizorní kancelář pro druhou paní zástupkyni. Tuto místnost jsme plánovali příčkou rozdělit na dvě menší místnosti, přičemž bylo potřeba nejprve z chodby vybourat otvor pro druhé dveře. Po bouracích pracích se začalo budovat. Sádrokartonová příčka rozdělila místnost na dvě menší. V jedné budou pracovat obě školní psycholožky a druhá místnost bude kabinetem pro paní vychovatelky a zároveň dvě paní učitelky, které budou mít svou kmenovou třídu v sousedních dvou učebnách.

Další příčku jsme vystavěli v pavilonu D, kde byl velký sklad rozdělen na dva. Ve větším zůstala spisovna a sklad učebnic, v nově vzniklém menším skladu budeme uchovávat materiál pro výuku v dílnách. Rozdělení místnosti na dvě s sebou nese řadu dalších kroků, které na první pohled nejsou patrné. Muselo se vyřešit osvětlení, rozhlas, příprava pro telefon a počítače atd.  

Během prázdnin jsme pořídili celkem čtyři nové interaktivní tabule (dále IA tabule), které dnes máme už ve všech třídách. Plní funkci běžné tabule, tzn. je možné na ně psát, ale navíc mají interaktivní funkce, které umožňují učitelům zařazovat do výuky pestřejší aktivity. Jedna nová IA tabule nahradila vůbec první IA tabuli, kterou jsme ve škole měli, a která po dosažení „věku plnoletosti“ už dosloužila. Druhou IA tabuli jsme umístili do učebny, která měla vpředu klasickou tabuli a starší model IA tabule (bez možnosti psaní) na boční stěně v zadní části místnosti. Toto umístění pro použití při výuce nebylo praktické, proto jsme původní tabuli nahradili novou IA tabulí a stávající starší IA tabuli z boční stěny jsme se souhlasem našeho zřizovatele, městské části, věnovali mateřské škole. Další dvě IA tabule jsou umístěny v nových kmenových učebnách, které jsme během prázdnin zařídili v původních klubovnách školní družiny. Po několika letech, konkrétně po dokončení přístavby nového pavilonu, kdy tyto místnosti sloužily pouze pro družinu, se sem opět vrací kmenové třídy. Přibyly tu tedy žákovské stoly a lavice, navíc jsme nechali dodělat pár kousků nábytku, aby se sem kromě věcí družinových vešly i věci pro žáky kmenové třídy.

Do učebny v pavilonu D, která bude pro letošní rok sloužit jako přírodovědná učebna, jsme nechali vyrobit novou skříň na pomůcky a objednali jsme pojízdnou skříňku pro přípravu pokusů.

Další práce se opakují každý rok. Ve všech třídách byly profesionálními stroji ošetřeny PVC krytiny, hloubkově byly vyčištěny všechny koberce, které jsou umístěné v učebnách pro 1. a 2. třídy. Jako každý rok proběhlo malování části stěn, které byly po ročním pobytu dětí ušpiněné, a také mytí všech oken. Na prázdniny plánujeme pravidelně i většinu povinných revizí. Proběhla revize vzduchotechniky a klimatizací ve škole i v tělocvičně. Kominíci zkontrolovali všechny komíny, elektrikáři provedli revizi všech elektrospotřebičů, proběhla revize rozhlasu, zabezpečovacího zařízení, výtahů, kotelen, hromosvodů, sportovního náčiní atd.

V souvislosti s rozdělením dvou místností vznikly nové dveře, jejichž zámky bylo potřeba zapracovat do systému generálního klíček, doladit bylo zapotřebí orientační systém, konkrétně značení nových dveří a místností. S rozdělením měli spoustu práce také ajťáci a elektrikáři, kteří nám navíc připravili samostatný jistič pro skříň pro nabíjení 30 nových notebooků, a dále předělali osvětlení v šatnách. Dosud tam byly klasické vypínače a často se stávalo, že se v některé šatně svítilo i dlouho poté, co poslední dítě odešlo. Nyní máme osvětlení na pohybová čidla a tak by provoz měl být úspornější. V souvislosti s úspornými opatřeními jsme nechali u hlavního vchodu umístit tepelnou clonu, která by v mrazivých dnech měla bránit úniku tepla, kvůli kterému je pak nejen v celém přízemí, ale i ve spojovacím krčku, velmi chladno.  

Ve školní kuchyni jsme nad konvektomatem nechali vyměnit starou digestoř za novou. Je výrazně rozměrnější a měla by pobrat většinu páry při otevření dvířek konvektomatu, což ta stará nedokázala.

V tělocvičně jsme vyměnili 8 ks dveří do šaten a sociálek. Podobnou výměnu několika dveří u šaten jsme dělali už vloni, když jsme v nich objevili první díry. Nevíme, kdo z uživatelů měl potřebu si dokazovat, jakou má sílu, ale je fakt, že už za pár týdnů po výměně se v nich díry o velikosti několika centimetrů objevily znovu… Letos nás výměna dveří stála o něco více, protože jsme nekoupili ty nejlevnější dveře, ale o něco dražší, tedy i kvalitnější. Pokud se o podobný „silácký“ kousek některý uživatel pokusí znovu, možná si spíš „vyrobí“ modřinu, ale dveře by jeho „hrdinský“ kousek měly přežít bez úhony…

Pro pedagogy, kteří dojíždí do školy autem, bylo zajištěno umístění nového osvětlení parkoviště za tělocvičnou. V zimních měsících totiž většina z nich přijíždí do školy před rozedněním a parkovací místa byla neosvětlená. Jsme rádi, že na žádost školy vedení obce iniciovalo rozšíření obecního osvětlení o další lampu, která pěkné osvítí celé parkoviště. Pro pohodlný přesun do školy jsme pro zaměstnance nechali vybudovat za tělocvičnou chodníček.

Ve škole na chodbách přibyl další koutek, kde mohou děti posedět během přestávky, před klubovny družiny jsme na zem pořídili polepy, aby se děti mohly zabavit hrou. Před jídelnu jsme pořídili vitrínu, kterou bychom chtěli tematicky zaměřit na zdravé stravování.

Pro rodiče, kteří čekají na své dítě, jsme čekárnu vybavili novými lavicemi. Výzdoba zatím chybí, ale máme v plánu do její realizace zapojit i naše žáky. Snad naši výzvu přijmou a budou se na jejím zútulnění chtít podílet. Před školou jsme nechali opravit dřevěné sezení na betonových zídkách. Tuto investici jsme odkládali, protože mělo dojít ke komplexnímu řešení prostoru před školou. Už více než dva roky se ale tato akce odkládá, tak jsme alespoň částečně, tedy s co nejmenšími náklady, problém vyřešili. 

To jsou ty nejzajímavější práce, které jsme za uplynulé dva měsíce odvedli. A k tomu ještě řadu drobných, které nejsou tak zajímavé, abychom se o nich zmiňovali, ale každá z nich má v celkovém běhu školy svůj význam. Myslím, že se toho za prázdniny stihlo hodně a velkou radost máme i z toho, co se sice nestihlo, ale je to „v běhu“. Po několika letech snažení a opakovaných žádostech školy a minulého i současného vedení obce se podařilo získat od Magistrátu do užívání pozemek na rohu ulic Obilní a Černošická, naproti školní zahradě. Pozemek o rozloze cca 1 000 m2 chceme upravit tak, aby jej mohly využívat děti ze školní družiny. Nejprve je potřeba udělat několik kroků, aby byla zahrada pro děti bezpečná. Pozemek se musí zaměřit, pak dobře oplotit, je potřeba bezpečně zakrýt jímku, pozemek vyčistit od náletů, vyrovnat a dosít trávou a v menším domečku, který můžeme užívat, bude potřeba zřídit sociální zázemí. Pokud by si tyto práce dělal soukromník, bylo by do měsíce všechno hotovo, ale pro obec to bude složitější, protože musí postupovat v souladu se svými směrnicemi. Věřím ale, že v průběhu školního roku, který právě začíná, se děti budou moci proběhnout po krásné zahradě a schovat do stínu vzrostlých stromů.

Jitka Krůtová, ředitelka školy

 

 

Sdílet