Nebezpečí v kyberprostoru (1.AB, 4.AB, 6.AB)

Ve středu 19. května proběhne pro žáky 1., 4. a 6. tříd přednáška s názvem Kyberšikana – nebezpečí v kyberprostoru. Přednáška je zaměřena především na kyberšikanu, grooming, sexting, sociální sítě, bezpečné užívání mobilních technologií atd. Řeší popis jednotlivých typů rizik na internetu, konkrétní kazuistiku a způsoby obrany. Jednotlivá témata jsou samozřejmě přizpůsobena věku žáků. Program bude trvat dvě vyučovací hodiny.

Organizace akce:

Cena: cca 25 Kč bude hrazeno ze záloh žáků

Sdílet
+ Přidat do Google kalendáře