Nebezpečí v kyberprostoru (2.AB, 3. a 7.tř.)

V pátek 21. května proběhne pro žáky 2., 3. a 7. tříd přednáška s názvem Kyberšikana – nebezpečí v kyberprostoru. Přednáška je zaměřena především na kyberšikanu, grooming, sexting, sociální sítě, bezpečné užívání mobilních technologií atd. Řeší popis jednotlivých typů rizik na internetu, konkrétní kazuistiku a způsoby obrany. Jednotlivá témata jsou samozřejmě přizpůsobena věku žáků. Program bude trvat dvě vyučovací hodiny.

Organizace akce:

Cena: cca 25 Kč bude hrazeno ze záloh žáků

Sdílet
+ Přidat do Google kalendáře