Nebezpečí v kyberprostoru (5.AB, 8.AB a 9.AB)

V pátek 18. června proběhne pro žáky 5., 8. a 9. tříd přednáška s názvem Kyberšikana – nebezpečí v kyberprostoru. Přednáška je zaměřena především na kyberšikanu, grooming, sexting, sociální sítě, bezpečné užívání mobilních technologií atd. Řeší popis jednotlivých typů rizik na internetu, konkrétní kazuistiku a způsoby obrany. Jednotlivá témata jsou samozřejmě přizpůsobena věku žáků. Program bude trvat dvě vyučovací hodiny.

Organizace akce:

Cena: cca 25 Kč bude hrazeno ze záloh žáků

Sdílet
+ Přidat do Google kalendáře