Organizace prvního týdne

Školní rok 2019/2020 zahájíme v pondělí 2. září v 8:00 hodin. První týden proběhne v tomto režimu:

Informace pro 1. třídu

Pondělí 2. září

Děti i s rodiči půjdou hlavním vchodem do školní jídelny, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku a představení třídních učitelek a paní vychovatelek.
Na první školní den si děti přinesou pouze aktovku, aby si mohly odnést učební pomůcky, které pro ně budou připraveny.
Školní jídelna ani družina nejsou v pondělí v provozu.

Ostatní dny

Od druhého dne se ve škole budou děti i přezouvat. Školní družina i jídelna jsou v provozu. Délka vyučování je zkrácena takto:
- úterý do 9:40 (2 hodiny)
- středa do 10:45 (3 hodiny)
- čtvrtek a pátek do 11:40 (4 hodiny)

Informace pro ostatní ročníky (aktualizováno 2. září 2019)

Pondělí 2. září

- přivítání po prázdninách ve třídách s třídními učiteli
- přihlášky ke školnímu stravování (pro nové žáky a děti, které se dosud ve školní jídelně nestravovaly)
- přihlášky do školní družiny (formulář dostanou všechny děti z 1.-4. třídy)
- všechny třídy končí v 8:45 (1 vyučovací hodina)
- družina ani jídelna nejsou v provozu

Úterý 3. září

- seznámení se školním a klasifikačním řádem, odevzdání přihlášek do jídelny a družiny, rozdávání nových učebnic a sešitů
- konec výuky po 4. vyučovací hodině - v 11:40 končí 5.-9. třídy, ve 12:00 končí 2.-4. třídy
- družina i jídelna fungují v plném rozsahu

Středa 4. září

- seznámení se školním a klasifikačním řádem, odevzdání přihlášek do jídelny a družiny, rozdávání nových učebnic a sešitů
- konec výuky po 4. vyučovací hodině - v 11:40 končí 5.-9. třídy, ve 12:00 končí 2.-4. třídy
- družina i jídelna fungují v plném rozsahu

- schůzka zástupců spolku rodičů ŠKRPÁL - od 16:30 ve školní jídelně

- třídní schůzka pro rodiče žáků 1.-9. tříd – od 17:00 hod. v kmenových třídách
- organizační informace k novému školnímu roku
- důležité informace o novinkách školního roku, které se dotknou všech žáků
- vybírání příspěvku do spolku rodičů ŠKRPÁL (500 Kč), informace o hospodaření spolku v minulém školním roce a plány na rok letošní

- přednáška pro rodiče a veřejnost – od 18:00 hod. v jídelně školy
- téma: Kyberšikana a Sociální sítě
- lektor: Aleš Liber, PC Akademie
- vstup zdarma

Čtvrtek 5. září

- třídnické práce
- konec výuky po 4. vyučovací hodině - v 11:40 končí 5.-9. třídy, ve 12:00 končí 2.-4. třídy
- družina i jídelna fungují v plném rozsahu

Pátek 6. září

– vyučování dle provizorního rozvrhu

Od pondělí 9. září vyučování podle stálého rozvrhu.

Přejeme žákům i jejich rodičům pohodový školní rok :)

Sdílet
+ Přidat do Google kalendáře