Knihárna

Dlouho připravovaný okamžik je za námi. Všem, kdo se na akci jakýmkoliv způsobem podíleli, spadl kámen ze srdce, protože „to dobře dopadlo“. Máme za sebou slavnostní otevření naší knihárny …

Co je knihárna?

Abychom popsali celou historii vývoje tohoto našeho projektu, musíme se vrátit asi o půl roku zpátky, konkrétně na začátek letošního školního roku. V té době jsem se zúčastnila konference pro ředitele škol, kde různé instituce představovaly své aktivity a školy zase předkládaly příklady dobré praxe. Velmi mne zaujal příspěvek společnosti EDUin, která představila své aktivity a mezi nimi i program Extra třída. Jeden z podpořených projektů představili dva žáci deváté třídy z kutnohorské základní školy se svým třídním učitelem. Jejich nápad, který se jim podařilo s finanční pomocí společnosti EDUin realizovat, se mi tolik líbil, že jsem se rozhodla projekt Extra třída představit i našim žákům. Pozvala jsem proto do naší školy koordinátorku programu Extra třída, která dětem ze sedmých až devátých tříd, jimž je určen, program přiblížila. Cílem programu Extra třída je vylepšovat místo, kde žijeme, a smysl má pouze tehdy, pokud se do něj zapojí děti z vlastního rozhodnutí. Jsme moc rádi, že osmáky nabídka této aktivity oslovila a začali přemýšlet o tom, co v obci chybí. Dokonce si udělali jakýsi průzkum a zjistili, že v Lipencích lidem chybí místo, kde by spolu mohli posedět při kávě nebo čaji. A protože už delší dobu mluvíme o tom, že je škoda, že knížky ze školní knihovny jsou nedostupné pro veřejnost, vznikla myšlenka obě tyto aktivity spojit. Knihovna a kavárna v jednom, tedy knihárna…

Jak probíhaly přípravy?

Teoretická příprava, tedy diskuse nad obsahem projektu, se uskutečnily už na sklonku roku 2015, ale nejvíce práce začalo všem zúčastněným po Novém roce. Od ledna osmáci intenzivně pracovali, aby svůj nápad – otevřít v Lipencích knihovnu s kavárnou – dotáhli do konce. Provedli důkladnou inventuru školní knihovny, aby si udělali představu o nabídce knih. „Rozhodili sítě“ i mezi svými známými, aby zjistili, o jaké další knížky by byl zájem a několik desítek knížek ze získaných finančních prostředků zakoupili. Objednali a sami smontovali stolek na počítač, ve kterém povedou evidenci všech knih, přestěhovali regály na knížky a zařadili do nich nově dokoupené. Šili podsedáky a prostírání, aby byla kavárna útulná… Pracovali ve škole, v době rodinné výchovy, ale také v odpoledních hodinách po skončení vyučování. Průběh své práce fotili a zapisovali na webový portál programu Extra třída, kde má každý schválený projekt svou nástěnku. Vše výše uvedené by nešlo uskutečnit bez pomoci pedagogů.

Největší oporou osmákům byla rozhodně jejich třídní paní učitelka Ludmila Pudivítrová, ale velmi ochotně se do přípravných prací zapojily i kolegyně Jana Ullspergerová a Milada Rehová. I ony věnovaly projektu spoustu času v odpoledních hodinách po skončení vyučování a během víkendu. I jim, stejně jako našim osmákům, tedy patří velký obdiv a poděkování.

Slavnostní otevření

Slavnostní otevření knihárny proběhlo ve středu 9. března ve školní jídelně. Nejprve byl všem hostům celý projekt představen. Zástupce společnosti EDUin, která program Extra třída realizuje, představil nejdůležitější aktivity společnosti a ocenil náročnost realizace takového projektu, čímž našim osmákům vystřihl poklonu. Ne každý projekt je totiž podpořen a z těch podpořených ne každý je dotažen do konce. Naši osmáci byli jednou ze 46 tříd v ČR, kterým byl projekt v letošním roce schválen, a jen jednou ze tří pražských škol, kterým se to podařilo. Pak svůj projekt osmáci všem přítomným představili a popsali, jak k nápadu došli a jak na něm postupně pracovali. Pan místostarosta, který ještě před zahájením do knihárny nahlédl, osmáky moc pochválil. Překvapilo ho, jak pěkně dokázali třídu vyzdobit a přeměnit na útulnou kavárnu.

Po krátkém úvodu jsme se všichni ze školní jídelny přesunuli do 1. patra, kde byla připravena knihárna i dětský koutek. Osmáci si rozdělili role – dva mluvčí už měli splněno, ale ostatním teprve povinnosti začaly – někteří z nich si hráli s dětmi v dětském koutku, jiní obsluhovali v knihovně zájemce o půjčení knížek a další byli k ruce u občerstvení. Knihárna byla plná k prasknutí, obsazené byly i stolky na chodbě. Celé dvě hodiny v průběhu „otevírací doby“ byla ve škole příjemná atmosféra a živo bylo pak ještě nejméně hodinu poté, když děti a paní učitelky vše uklízely na své místo a z kavárny se stávala zpět zase kmenová učebna.

Jak to bude dál?

Původní záměr je provozovat knihárnu jednou za dva týdny, vždy v sudou středu od 16 hodin v 1. patře naší školy. Příští knihárna bude otevřena 23. března a kromě knihovny, kavárny a dětského koutku, bude navíc v otevřena i tvůrčí dílna, ve které si návštěvníci budou moci uplést pomlázku z čerstvého proutí.

Několik návštěvníků slavnostního zahájení se nechalo slyšet, že by bylo lepší otevřít kavárnu každý týden. První den byl velmi úspěšný. Uvidíme, jak to bude dál, bude-li zájem, děti ani paní učitelky se nebrání rozšíření provozní doby. Těšíme se tedy na další návštěvu v týdnu před Velikonocemi u kávy, knížek a pletení pomlázek.

Jitka Krůtová, ředitelka školy