Kroužky

AKTUÁLNĚ...

důvodu pandemie kroužky v letošním školním roce nebudou obnoveny. Finanční vyrovnání ze odpadlé lekce proběhne ve dvou režimech. Kroužky, které vedli zaměstnanci školy, v dohledné době vyúčtujeme a částku za nevyčerpané lekce převedeme na zálohy žáků. Vyúčtování kroužků, které vedli lektoři externích organizací, proběhnou jinou cestou. Některé organizace vedly kroužky on-line a není důvod nějaké peníze vrace. Jiné nabídnou dětem náhradní variantu, např. víkendové kempy, náhradní lekce nebo převod peněz na příští školní rok. Pro více informací se obraťte na kontaktní osobu uvedenou níže... 

Děkujeme za pochopení. 

 

Pro naše žáky připravujeme každoročně pestrou nabídku kroužků pro aktivní trávení volného času. Všechny kroužky probíhají obvykle od října do května, v případě odvolání některých hodin v průběhu roku bývají tyto hodiny nahrazeny v červnu. Není-li uvedeno jinak, dítě na kroužek přihlašujete na celý školní rok. Platbu je možné provést na celý rok nebo ve dvou splátkách (zvlášť za každé pololetí). Cena uvedená u kroužků platí na jedno pololetí, je to tedy výše jedné splátky. Jsou-li ke kroužku k dispozici nějaké podrobnější informace o jeho náplni, zaměření nebo nárocích, zjistíte je kliknutím na název kroužku, případně na webovou adresu pořádající organizace.

Kroužky jsou organizované ve dvou různých režimech – některé z nich vedou naši pedagogové, jiné jsou vedeny externími organizacemi, se kterými naše škola spolupracuje. Do obou režimů přihlašujete své dítě on-line.

Přihlašovat dítě do školních kroužků lze prostřednictvím jediného účtu, který si založí jeden z rodičů. Počítejte prosím s tím, že zakládání účtu a první kroky Vám zaberou trochu času, ale další práce v systému bude už jednoduchá a rychlá. Prosíme tedy o trpělivost. Věříme, že případné problémy v začátcích budou mnohonásobně převáženy výhodami tohoto systému, kterým vyloučíme zbytečnou administrativu.

Veškeré dotazy a připomínky adresujte na koordinátorku kroužků prostřednictvím e-mailu (krouzky@zslipence.cz).


Školní kroužky

Na kroužky organizované školou se přihlašuje přes klientské centrum.

 • číslo účtu: 131569379/0800
 • specifický symbol – 6
 • variabilní symbol – bude vygenerován ke každému kroužku zvlášť
 • termín platby: do 5 pracovních dnů od přihlášení

 

Kroužky ve školním roce 2019/2020  (aktualizováno 12. 5. 2020)

 

Kroužky, které vedli naši pedagogové

 • Atletika
 • Čmelák 
 • Flétna – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí 
 • Keramika 
 • Klub deskových her 
 • Klub mladých diváků 
 • Příprava na přijímací zkoušky z ČJ 
 • Příprava na přijímací zkoušky z M 

Za lekce, které z důvodu pandemie nebyly realizovány, vrátíme odpovídající částku, a to převodem na zálohy žáků na příští rok. V případě preference vyrovnání jiným způsobem kontaktujte prosím paní hospodářku Hegarovou (hospodarka@zslipence.cz). 

Kroužky zajišťované externími organizacemi

Na kroužky externích organizací se přihlašuje přímo u pořádající agentury a platí se podle jejích pokynů. Škola těmto organizacím poskytuje prostory, veškeré informace o organizaci kroužků jsou ale v režii pořádající agentury.

Agentura Dobřichovický domek

www.dobrichovickydomek.cz

Agentura Kroužky

www.krouzky.cz

 • Vědecké pokusy (Badatelský klub)
  • začátečníci – pondělí 14:00–15:00 v učebně 5. B
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Tereza Brothánková, tel. 775 334 922, e-mail: tereza.brothankova@krouzky.cz

Olymp Florbal

www.fbkolymp.cz

 • Florbal
  • pro 1.-7. třídu – pondělí 15:00–16:00 v tělocvičně
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Tomáš Staněk, tel. 734 601 082, e-mail: stanek@fbkolymp.cz

Gymnastika pro děti

www.gymnastikaprodeti.org

 • Gymnastika
  • pro 1.-5. třídu – pátek 15:00–16:00 v tělocvičně
  • přihlašování: on line
  • více informací: Lucie Doležalová, tel. 739 970 279 , e-mail: info@gymnastikaprodeti.org

Intellectus

www.intellectus.cz

Kriketová akademie

www.kriketovaakademie.com

 • Kriket
  • pro 3.-5. třídu – středa 13:50–14:50 v tělocvičně
  • pro 6.-9. třídu – středa 15:00–16:00 v tělocvičně
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Renata Pearce, tel. 737 918 129, e-mail: renata@kriketovaakademie.com

Kutil Junior

www.kutiljunior.cz

 • Kutil Junior
  • úterý 15:15–16:15 v dílně
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Šárka Poláčková, tel. 602 258 820, e-mail: info@kutiljunior.cz

Robokids

www.robokids.cz

 • Robotika pro děti
  • úterý 14:00–15:00 v učebně 4. B
  • úterý 15:15–16:15 v učebně 4. B
  • úterý 16:30–17:30 v učebně 4. B
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Ladislav Zahrádka tel. 735 060 499, e-mail: robolegokrouzek@gmail.com

Speak & Do

www.speakanddo.cz

 • Speak & Do After School
  • středa 13:00 – 15:00 v jazykové učebně
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Alena Kravarčíková, tel. 702 151 400, e-mail: info@speakanddo.cz