Kroužky

Pro naše žáky připravujeme každoročně pestrou nabídku kroužků pro aktivní trávení volného času. Všechny kroužky probíhají obvykle od října do května, v případě odvolání některých hodin v průběhu roku bývají tyto hodiny nahrazeny v červnu. Není-li uvedeno jinak, dítě na kroužek přihlašujete na celý školní rok. Platbu je možné provést na celý rok nebo ve dvou splátkách (zvlášť za každé pololetí). Cena uvedená u kroužků platí na jedno pololetí, je to tedy výše jedné splátky. Jsou-li ke kroužku k dispozici nějaké podrobnější informace o jeho náplni, zaměření nebo nárocích, zjistíte je kliknutím na název kroužku, případně na webovou adresu pořádající organizace.

Kroužky jsou organizované ve dvou různých režimech – některé z nich vedou naši pedagogové, jiné jsou vedeny externími organizacemi, se kterými naše škola spolupracuje. Do obou režimů přihlašujete své dítě on-line.

Přihlašovat dítě do školních kroužků lze prostřednictvím jediného účtu, který si založí jeden z rodičů. Počítejte prosím s tím, že zakládání účtu a první kroky Vám zaberou trochu času, ale další práce v systému bude už jednoduchá a rychlá. Prosíme tedy o trpělivost. Věříme, že případné problémy v začátcích budou mnohonásobně převáženy výhodami tohoto systému, kterým vyloučíme zbytečnou administrativu.

Veškeré dotazy a připomínky adresujte na koordinátorku kroužků prostřednictvím e-mailu (krouzky@zslipence.cz).


Školní kroužky

Na kroužky organizované školou se přihlašuje přes klientské centrum.

 • číslo účtu: 131569379/0800
 • specifický symbol – 6
 • variabilní symbol – bude vygenerován ke každému kroužku zvlášť
 • termín platby: do 5 pracovních dnů od přihlášení

 

Pro školní rok 2019/2020 kroužky průběžně aktualizujeme. (aktualizováno 10. 10. 2019)

 

Nabídka kroužků, které vedou naši pedagogové:

Do těchto kroužků se mohou děti hlásit prostřednictvím odkazu výše. Ve výjimečných případech (rodina nemá přístup k internetu) je možné požádat v kanceláři vedení školy o tištěnou přihlášku:

 • Atletika – vede externí lektorka Jana Rejchrtová – pro 1.-5. třídu – 1000 Kč pololetně – (pátek 13:30–15:00 v tělocvičně)
 • Čmelák – vede Petr Mutina – pro 5. třídy – 700 Kč pololetně – (pondělí 14:15–15:00 v učebně 7. B)
 • Flétna – začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí – vede Jana Morávková – pro 1.-9. třídu – 700 Kč pololetně – (dle individuální domluvy)
 • Keramika I – vede Marcela Hnilicová – pro 1.-5. třídu – 1 200 Kč pololetně – (pondělí 14:00–15:00 v keramické dílně)
 • Keramika II – vede Marcela Hnilicová – pro 1.-5. třídu – 1 200 Kč pololetně – (pondělí 15:00–16:00 v keramické dílně)
 • Keramika III – vede Marcela Hnilicová – pro 1.-5. třídu – 1 200 Kč pololetně – (úterý 14:00–15:00 v keramické dílně)
 • Klub deskových her – vedou Tereza Hrdličková, Klára Macková, Petra Illichová  – pro 2.-3. třídu – 0 Kč – hrazeno z grantu – (úterý 13:30–15:00 v učebně 1. A)
 • Klub mladých diváků – vede Luboš Vayhel – pro 7.-9. třídu – 450 Kč ročně – více informací na záložce Klub mladých diváků
 • Kytara (pokročilí) – vede Jana Ullspergerová – pro 5.-9. třídu – 700 Kč pololetně – (dle dohody přihlášených žáků) – pro malý zájem nebude kroužek otevřen
 • Příprava na přijímací zkoušky z ČJ – vede Martina Ditrychová – pro 8. a 9. třídu – 700 Kč pololetně – (úterý 14:00-14:45 v učebně 9. tř.; čtvrtek 14:00–14:45 v učebně 9. tř.)
 • Příprava na přijímací zkoušky z M – vede Jana Ullspergerová – pro 8. a 9. třídu – 700 Kč pololetně – (pondělí 14:45–15:30 v učebně 9. tř.)
 • Tvůrčí psaní – vede Lucie Hurdálková – pro 6.-9. třídu – 700 Kč pololetně – (pondělí 16:00–16:45 v učebně 9. tř.) – pro malý zájem nebude kroužek otevřen

Kroužky zajišťované externími organizacemi

Na kroužky externích organizací se přihlašuje přímo u pořádající agentury a platí se podle jejích pokynů. Škola těmto organizacím poskytuje prostory, veškeré informace o organizaci kroužků jsou ale v režii pořádající agentury.

Agentura Dobřichovický domek

www.dobrichovickydomek.cz

Agentura Kroužky

www.krouzky.cz

 • Vědecké pokusy (Badatelský klub)
  • začátečníci – pondělí 14:00–15:00 v učebně 5. B
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Tereza Brothánková, tel. 775 334 922, e-mail: tereza.brothankova@krouzky.cz

Olymp Florbal

www.fbkolymp.cz

 • Florbal
  • pro 1.-7. třídu – pondělí 15:00–16:00 v tělocvičně
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Tomáš Staněk, tel. 734 601 082, e-mail: stanek@fbkolymp.cz

Gymnastika pro děti

www.gymnastikaprodeti.org

 • Gymnastika
  • pro 1.-5. třídu – pátek 15:00–16:00 v tělocvičně
  • přihlašování: on line
  • více informací: Lucie Doležalová, tel. 739 970 279 , e-mail: info@gymnastikaprodeti.org

Intellectus

www.intellectus.cz

Kriketová akademie

www.kriketovaakademie.com

 • Kriket
  • pro 3.-5. třídu – středa 13:50–14:50 v tělocvičně
  • pro 6.-9. třídu – středa 15:00–16:00 v tělocvičně
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Renata Pearce, tel. 737 918 129, e-mail: renata@kriketovaakademie.com

Kutil Junior

www.kutiljunior.cz

 • Kutil Junior
  • úterý 15:15–16:15 v dílně
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Šárka Poláčková, tel. 602 258 820, e-mail: info@kutiljunior.cz

Robokids

www.robokids.cz

 • Robotika pro děti
  • úterý 14:00–15:00 v učebně 4. B
  • úterý 15:15–16:15 v učebně 4. B
  • úterý 16:30–17:30 v učebně 4. B
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Ladislav Zahrádka tel. 735 060 499, e-mail: robolegokrouzek@gmail.com

Speak & Do

www.speakanddo.cz

 • Speak & Do After School
  • středa 13:00 – 15:00 v jazykové učebně
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Alena Kravarčíková, tel. 702 151 400, e-mail: info@speakanddo.cz