Kroužky

Pro naše žáky připravujeme každoročně pestrou nabídku kroužků pro aktivní trávení volného času. Všechny kroužky probíhají obvykle od října do května, v případě odvolání některých hodin v průběhu roku bývají tyto hodiny nahrazeny v červnu. Není-li uvedeno jinak, dítě na kroužek přihlašujete na celý školní rok. Platbu je možné provést na celý rok nebo ve dvou splátkách (zvlášť za každé pololetí). Cena uvedená u kroužků platí na jedno pololetí, je to tedy výše jedné splátky. Jsou-li ke kroužku k dispozici nějaké podrobnější informace o jeho náplni, zaměření nebo nárocích, zjistíte je kliknutím na název kroužku, případně na webovou adresu pořádající organizace.

Kroužky jsou organizované ve dvou různých režimech – některé z nich vedou naši pedagogové, jiné jsou vedeny externími organizacemi, se kterými naše škola spolupracuje. Do obou režimů přihlašujete své dítě on-line.

Přihlašovat dítě do školních kroužků lze prostřednictvím jediného účtu, který si založí jeden z rodičů. Počítejte prosím s tím, že zakládání účtu a první kroky Vám zaberou trochu času, ale další práce v systému bude už jednoduchá a rychlá. Prosíme tedy o trpělivost. Věříme, že případné problémy v začátcích budou mnohonásobně převáženy výhodami tohoto systému, kterým vyloučíme zbytečnou administrativu.

Veškeré dotazy a připomínky adresujte na koordinátorku kroužků prostřednictvím e-mailu (krouzky@zslipence.cz).

 

V případě nevhodného chování a narušování činnosti kroužku může být žák z kroužku bez náhrady vyloučen.


Školní kroužky

Na kroužky organizované školou se přihlašuje přes klientské centrum.

Pro snazší orientaci v klientském centru jsme pro vás připravili podrobný manuál.

 • číslo účtu: 131569379/0800
 • specifický symbol – 6
 • variabilní symbol – bude vygenerován ke každému kroužku zvlášť
 • termín platby: do 5 pracovních dnů od přihlášení

 

Kroužky ve školním roce 2020/2021 (aktualizováno 30. 9. 2020)

 

Kroužky, které vedou naši pedagogové:

Flétna – z důvodu zhoršující se epidemiologické situace nebude kroužek otevřen

 Keramika (vede paní učitelka Hnilicová)

 • pro žáky 1.-9. tříd 
 • keramika I pondělí 13-14 hod. v keramické dílně
 • keramika II pondělí 14-15 hod. v keramické dílně
 • keramika III úterý 13-14 hod. v keramické dílně
 • keramika IV úterý 14-15 hod. v keramické dílně
 • 1 200 Kč za pololetí
 • první lekce 5. 10.

Klub mladých diváků (vede pan učitel Vayhel)

 • pro žáky 7.-9. tříd
 • 3-4 divadelní představení za školní rok
 • přihlášky osobně u pana učitele
 • 350 Kč za rok

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ (vede paní učitelka Suplinčáková Ditrychová)

 • pro žáky 8.-9. tříd 
 • úterý 15:25-16:10 hod. v učebně 8. A
 • 700 Kč za pololetí
 • první lekce 29. 9.

Příprava na přijímací zkoušky z M (vede paní učitelka Ullspergerová)

 • pro žáky 8.-9. tříd 
 • pátek 14-14:45 hod.
 • 700 Kč za pololetí
 • první lekce 2. 10.

Kroužky zajišťované externími organizacemi

Na kroužky externích organizací se přihlašuje přímo u pořádající agentury a platí se podle jejích pokynů. Škola těmto organizacím poskytuje prostory, veškeré informace o organizaci kroužků jsou ale v režii pořádající agentury.

Agentura Dobřichovický domek

www.dobrichovickydomek.cz

 • Bricks4Kidz (kostičky)
  • úterý 13:10–14:10 hod.
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Ivana Sedloňová, tel. 774 412 495, e-mail: Ivanasedlonova@seznam.cz
  • první lekce 29. 9.

Agentura Kroužky

www.krouzky.cz

 • Vědecké pokusy (Badatelský klub)
  • začátečníci – pondělí 14:00–15:00 hod.
  • pokročilí – pondělí 15:15-16:15 hod.
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Denisa Paulusová, tel. 775 620 308, e-mail: denisa.paulusova@krouzky.cz
  • pro malý zájem nebude kroužek otevřen

Olymp Florbal

www.fbkolymp.cz

 • Florbal
  • pro 1.-5. třídu – pondělí 15:00–16:00 hod. v tělocvičně
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Tomáš Staněk, tel. 734 601 082, e-mail: stanek@fbkolymp.cz
  • první lekce 21. 9.

Gymnastika pro děti

www.gymnastikaprodeti.org

 • Gymnastika
  • pro 1.-5. třídu – pátek 15:00–16:00 hod. v tělocvičně
  • přihlašování: on line
  • více informací: Aneta Košvancová, tel. 739 970 279 , e-mail: info@gymnastikaprodeti.org
  • první lekce 2. 10.

Kriketová akademie

www.kriketovaakademie.com

 • Kriket
  • pro 3.-5. třídu – středa 13:50–14:50 hod. v tělocvičně
  • pro 6.-9. třídu – středa 14:55–15:55 hod. v tělocvičně
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Renata Pearce, tel. 737 918 129, e-mail: renata@kriketovaakademie.com
  • první lekce 30. 9.

Kutil Junior

www.kutiljunior.cz

 • Kutil Junior
  • pro 1.-5. třídu – úterý 15:30–16:30 hod. v dílně
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Šárka Poláčková, tel. 602 258 820, e-mail: info@kutiljunior.cz
  • první lekce 29. 9.

ROBOKIDS

www.robokids.cz

 • Robotika pro děti
  • pro 1.-3. třídu – úterý 14:00–15:30 hod.
  • pro 4.-5. třídu – úterý 15:30-17:00 hod.
  • přihlašování: on-line
  • více informací: Ladislav Zahrádka, tel. 720 226 359, e-mail: info@robokids.cz
  •  první lekce 6. 10.