Lidé

O řádný chod naší základní školy pečuje na různých pracovních pozicích celkem 55 zaměstnanců, z toho 6 mužů a 49 žen.

Vedení školy

Vedení školy tvoří ředitelka a její zástupkyně, do širšího vedení patří i vedoucí vychovatelka, speciální pedagog, hospodářka a ekonomka. S narůstající agendou byla zřízena pozice asistentky (její vizitku najdete v sekci Ostatní zaměstnanci), která všem členům vedení pomáhá dle potřeby s administrativou, v posledních měsících především s agendou kolem covidu.  

Pedagogové

V letošním školním roce vyučuje ve škole kromě ředitelky a zástupkyně dalších 38 pedagogů (včetně vychovatelek školní družiny a asistentek pedagoga pro integrované žáky, rodilého mluvčího, speciální pedagožky a školní psycholožky).
Poměr žen a mužů v pedagogickém sboru je 36:4.

Ostatní zaměstnanci

Zbytek našeho týmu tvoří hospodářka školy, ekonomka školy, asistentka, recepční, personál školní jídelny, úklidová četa, školník a správce víceúčelové sportovní haly.