Lidé

O řádný chod naší základní školy pečuje na různých pracovních pozicích celkem 53 zaměstnanců, z toho 5 mužů a 48 žen.

Vedení školy

Vedení školy tvoří ředitelka a její zástupkyně. Pravidelných schůzek vedení školy se ale dle přísloví „víc hlav víc ví“ účastní i hospodářka školy, ekonomka školy, vedoucí školní jídelny, vedoucí vychovatelka školní družiny, recepční a školník.

Pedagogové

V letošním školním roce vyučuje ve škole kromě ředitelky a zástupkyně dalších 38 pedagogů (včetně vychovatelek školní družiny a asistentek pedagoga pro integrované žáky, rodilého mluvčího, speciální pedagožky a školní psycholožky).
Poměr žen a mužů v pedagogickém sboru je 36:4.

Ostatní zaměstnanci

Zbytek našeho týmu tvoří hospodářka školy, ekonomka školy, recepční, personál školní jídelny, úklidová četa, školník a správce víceúčelové sportovní haly.