Mimoškolní aktivity

Mimoškolními aktivitami jsou všechny aktivity nad rámec povinné výuky, tedy:

  • kroužky
  • školní knihovna
  • klub mladých čtenářů
  • klub mladých diváků
  • školní mléko
  • ovoce do škol
  • třídění odpadu

Kroužky

Kroužky jsou volnočasové aktivit pro žáky naší školy a vedou je naši vyučující nebo lektoři agentur, se kterými spolupracujeme.

Knihovna

Děti mají možnost vypůjčit si knížky ze školní knihovny.

Klub mladých čtenářů

Zprostředkováváme našim žákům nabídku Klubu čtenářů.

Klub mladých diváků

Zájemci z 2. stupně navštíví během školního roku čtyři představení v různých pražských divadlech.

Školní mléko

Zapojili jsme se do projektu, jehož cílem je zvýšení obliby mléčných výrobků mezi dětmi.

Ovoce do škol

Prostřednictvím projektu Ovoce do škol se snažíme zdůraznit význam ovoce a zeleniny ve stravě.

Sběr

Ekologické vnímání dětí rozvíjíme sběrem druhotných odpadů.