Pedagogové

Níže jsou abecedně řazeni všichni členové pedagogického sboru: paní učitelky, páni učitelé, asistentky pedagoga i vychovatelky školní družiny. Zkratka za jménem je použita v rozvrzích jednotlivých tříd.

Chcete-li si s kýmkoliv z pedagogů domluvit schůzku, kontaktujte jej telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Ze zkušeností víme, že čekat s řešením některých problémů na konzultační hodiny není vhodné, proto nemají učitelé vypsány pravidelné konzultační dny, ale po předchozí domluvě se Vám budou věnovat, kdykoli to bude třeba. Telefon do sborovny: 257 924 141 (ideálně před vyučováním nebo v době hlavní přestávky mezi 2. a 3. hodinou)

 • třídní učitelka 3. A
  Mgr. Martina Adamová (Ada)
  adamova.martina@zslipence.cz
 • učitel
  Mgr. David Bílek (Bíl)
  bilek.david@zslipence.cz
 • speciální pedagog
  Mgr. Barbora Blaskóvá (Bla)
  blaskova.barbora@zslipence.cz
 • třídní učitelka 6. třídy
  Mgr. Ivana Bothová (Bot)
  bothova.ivana@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga ve 2. B
  Iveta Bradáčová (Bra)
  bradacova.iveta@zslipence.cz
 • třídní učitelka 7. A
  Mgr. Blanka Čížková (Číž)
  cizkova.blanka@zslipence.cz
 • třídní učitelka 2. B
  Markéta Dvořáková (Dvo)
  dvorakova.marketa@zslipence.cz
 • třídní učitelka 4. B
  Mgr. Šárka Fatková (FaŠ)
  fatkova.sarka@zslipence.cz
 • vedoucí vychovatelka ŠD
  Zuzana Fatková (Fat)
  fatkova.zuzana@zslipence.cz, 603 198 645
 • třídní učitelka 1. A
  Hedvika Hlaváčková (Hla)
  hlavackova.hedvika@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga ve 4. B
  Lenka Hrubá (Hru)
  hruba.lenka@zslipence.cz
 • učitelka
  Mgr. Lucie Humrová (Hum)
  humrova.lucie@zslipence.cz
 • psycholog
  Bc. Veronika Hurychová (Huch)
  hurychova.veronika@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga v 7. A
  Iva Chybová (Chyb)
  chybova.iva@zslipence.cz
 • třídní učitelka 1. B
  Mgr. Petra Illichová (Ill)
  illichova.petra@zslipence.cz
 • učitelka
  Eva Kadlecová (Kad)
  kadlecova.eva@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga v 1. A
  Martina Karafiátová (Kar)
  karafiatova.martina@zslipence.cz
 • třídní učitel 8. A
  Bc. Petr Klečka (Kle)
  klecka.petr@zslipence.cz
 • učitelka
  Bc. Hana Klečková (Klč)
  kleckova.hana@zslipence.cz
 • psycholog
  Mgr. Linda Kolenatá (Kol)
  psycholog@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga ve 2. A
  Lucie Kovaříková
  kovarikova.lucie@zslipence.cz
 • třídní učitelka 4. A
  Mgr. Irena Králíková (Krá)
  kralikova.irena@zslipence.cz
 • třídní učitelka 8. B
  Mgr. Simona Kuthanová (Kut)
  kuthanova.simona@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga ve 3. B
  Mgr. Miloslava Levá (Lev)
  leva.miloslava@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga v 8. B
  Markéta Linhart Andělová (Lin)
  linhart.marketa@zslipence.cz
 • třídní učitelka 5. B
  Mgr. Sylva Lisá (Lis)
  lisa.sylva@zslipence.cz
 • učitel
  Mgr. Jiří Loskot (Los)
  loskot.jiri@zslipence.cz
 • třídní učitelka 2. A
  Mgr. Olga Maříková (Mař)
  marikova.olga@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga v 9. A
  Mgr. Světlana Medvíďová (Med)
  medvidova.svetlana@zslipence.cz
 • třídní učitelka 9. A
  Ing. Jana Morávková (Mor)
  moravkova.jana@zslipence.cz
 • třídní učitelka 9. B
  Mgr. Michaela Nikodymová (Nik)
  nikodymova.michaela@zslipence.cz
 • speciální pedagog
  Mgr. Michaela Petrášková (Pet)
  spec.pedagog@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga ve 3. A, vychovatelka ŠD
  Bc. Anna Poláčková (Pol)
  polackova.anna@zslipence.cz
 • učitelka
  Mgr. Gabriela Pourová (Pou)
  pourova.gabriela@zslipence.cz
 • třídní učitelka 7. B
  Mgr. Ludmila Pudivítrová (Pud)
  pudivitrova.ludmila@zslipence.cz
 • třídní učitelka 5. A
  Mgr. Milada Rehová (Reh)
  rehova.milada@zslipence.cz
 • učitelka
  Ing. Elena Ruzanová (Ruz)
  ruzanova.elena@zslipence.cz
 • vychovatelka ŠD
  Dagmar Sakařová (Sak)
  sakarova.dagmar@zslipence.cz
 • učitel
  Ivan Salivar (Sal)
  salivar.ivan@zslipence.cz
 • třídní učitelka 3. B
  Ing. Jitka Schmiegerová (Sch)
  schmiegerova.jitka@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga v 6. třídě, vychovatelka ŠD
  Renáta Šafářová (Šaf)
  safarova.renata@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga v 7. B
  Mgr. Dominika Šímová (Ším)
  simova.dominika@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga v 5. A
  Miluše Šťastná (Šťa)
  stastna.miluse@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga v 1. B
  Lucie Tyrpeklová (Tyr)
  tyrpeklova.lucie@zslipence.cz
 • učitelka
  Mgr. Adéla Urbanová (Urb)
  urbanova.adela@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga v 5. B
  Ing. Karolína Vališová (Val)
  valisova.karolina@zslipence.cz
 • učitel
  Mgr. Luboš Vayhel (Vay)
  vayhel.lubos@zslipence.cz
 • asistentka pedagoga v 8. A
  Andrea Veselá, DiS. (Ves)
  vesela.andrea@zslipence.cz