Plavání

Na základě novely Školského zákona se od 1. září 2017 do „školních osnov“ vrací povinná výuka plavání.

Výuka plavání může proběhnout volnější formou, kdy se do nejbližšího bazénu dojíždí jednou týdně po dobu téměř celého jednoho pololetí, nebo intenzivnější formou, kdy se absolvuje plavecký výcvik v dopoledních a odpoledních blocích během jednoho týdne.

Protože dojíždění do plaveckého bazénu narušuje vyučování ostatních předmětů a navíc máme zkušenost, že spousta dětí výuku neabsolvuje celou (z důvodu obav z nachlazení v zimních měsících je rodiče často nechávají v den plavání doma), rozhodli jsme se výuku plavání realizovat intenzivní formou…

Výuka plavání ve školním roce 2019/2020
Výuku plavání budou absolvovat žáci 3. a 4. ročníku. Se svými třídními učiteli budou od 16. září do 25. listopadu jezdit každé pondělí dopoledne (uskuteční se 10 dvouhodinových lekcí) do plaveckého bazénu v Radotíně.