Plavání

Na základě novely Školského zákona se od 1. září 2017 do „školních osnov“ vrací povinná výuka plavání. Na naší škole probíhá výuka plavání během docházky na 1. stupeň (2 roky po sobě), většinou ve 3. (4.) a 4. (5.) ročníku.

Výuka plavání může proběhnout volnější formou, kdy se do nejbližšího bazénu dojíždí jednou týdně po dobu téměř celého jednoho pololetí, nebo intenzivnější formou, kdy se absolvuje plavecký výcvik v dopoledních a odpoledních blocích během jednoho týdne (např. na škole v přírodě).

Organizace plavání ve školním roce 2022/2023
Výuku plavání budou absolvovat žáci 3., 4. a 5. ročníků dojížděním do bazénu v Radlicích od listopadu do února. Třeťáci kurz zahajují a mají lekce v pondělí, čtvrťáci a páťáci ho dokončují z loňského roku a mají lekce v pátek.

Podrobný rozpis jednotlivých lekcí bude průběžně zveřejňován v Edookitu.