Poradenství

Pokud se Vaše dítěti ve škole necítí dobře, má problémy s učením nebo s chování, a Vy mu nedokážete pomoci, můžete se obrátit na členy školního poradenského pracoviště (dále ŠPP), ale vždy nejprve doporučujeme informovat třídního učitele, který je s členy ŠPP v kontaktu řešení Vašeho případu s nimi bude konzultovat.  

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště je tým pracující na dané škole. Na naší škole pracuje tým složený z metodika prevence, výchovného poradce, školního speciálního pedagoga a psychologa. 

Školská poradenská zařízení

Školská poradenská zařízení jsou externí instituce, které se zabývají poradenstvím. Jsou to pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a speciálně pedagogická centra (SPC). V této rubrice najdete především kontakty na pedagogicko-psychologickou poradnu, se kterou naše škola spolupracuje.

Další užitečné odkazy

V této rubrice najdete kontakty na různé instituce či spolky, které by Vám mohly pomoci při řešení nějakého problému.

Školní psycholog

Školní psycholog je připraven pomoci žákům, rodičům i pedagogům s jejich školními i mimoškolními problémy… Je součástí školního poradenského pracoviště. 

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog zabývá se vzdělávacím procesem žáků se specifickými vzdělávacími potřebami… Je součástí školního poradenského pracoviště. 

Výchovný poradce

Výchovný poradce je připraven žákům i rodičům pomoci s problémy týkající se především školní docházky a výběru vhodné střední školy… Je součástí školního poradenského pracoviště. 

Metodik prevence

Metodik prevence zajišťuje na škole realizaci Minimálního preventivního programu a řeší případné problémy v chování žáků. Metodik prevence je součástí školního poradenského pracoviště. 

Logopedie

V této rubrice najdete nabídky, které by Vám mohly pomoci při řešení problému výslovnosti Vašeho dítěte.