Práce žáků

Při vyučování využíváme různé metody práce (více o metodách výuky). Výstupy z některých z nich si můžete prohlédnout zde…

Projektové vyučování na prvním stupni

 • projekt čtení prvňáčkům ve 3. třídách (Mut, Zím) – leden 2018 – viz článek
 • projekt podzim v 1. třídách (Mac, Ill) – listopad 2017 – viz článek
 • projekt botanického kroužku (Sw) – červen 2017 – viz článek a článek
 • projekt pasování na čtenáře v 1. třídách (Hn, Il) – květen 2017 – viz článek
 • projekt pomoci dětem v Africe ve 2. třídách (Mu, Zí) – duben 2017 – viz článek
 • projekt jarní příroda v 1. třídách (Hn, Il) – březen-duben 2017 – viz článek
 • projekt halloween ve 4. B (Sk) – říjen 2016 – viz článek
 • projekt podzim v 1. B (Il) – říjen 2016 – viz článek
 • projekt o cukrech ve 3. B (Sk) – červen 2016 – viz článek
 • první projekt prvňáčků (Mu, Zí) – září 2015 – viz článek
 • jablíčkový projekt ve 2. B (Sk) – říjen 2014 – viz článek
 • projekt podzim v 1. B (Il) – říjen 2014 – viz článek
 • projekt v angličtině o Austrálii (Kt) – únor 2016 – viz článek
 • projekt podzim ve 2. třídách (Il) – listopad 2013 – viz článek
 • první projekt prvňáčků (Sk) – listopad 2013 – viz článek

Projekty na druhém stupni

 • projekt s penězi v 6. třídách (Pud) – prosinec 2017 – viz článek
 • finanční gramotnost v 8. třídě (Pud) – prosinec 2017 – viz článek
 • projekt metr krychlový v 6. třídě (Pu) – únor 2017 – viz článek
 • finanční gramotnost v 9. třídě (Pu) – červen 2014 – viz článek
 • projekt na škole v přírodě (Pu) – květen 2014 – viz článek

Praktické aktivity v pracovní a rodinné výchově

 • žáci 8. třídy připravují pizzu (Mo) – únor 2015 – viz článek
 • žáci 2. třídy se starají o plže (Sk, Zí) – prosinec 2014 – viz článek
 • žáci 6. třídy připravují koláče (Mo) – říjen 2014 – viz článek
 • žáci 2. B zadělávali na muffiny (Il) – prosinec 2015 – viz článek
 • žáci 6. třídy zadělávali na velikonoční koláčky (Mo) – duben 2014 – viz článek
 • žáci 6. a 7. třídy zadělávali na „cejpky“ (Mo) – březen 2014 – viz článek
 • žáci 1. A připravovali vánoční cukroví (Ša) – prosinec 2013 – viz článek
 • žáci 9. třídy připravují koláče (Mo) – říjen 2013 – viz článek
 • žáci 6.-8. třídy připravují tvarohové knedlíky (Mo) – říjen 2013 – viz článek

Výtvarné práce
Nejpovedenější výtvarné práce našich žáků zdobí interiery naší školy. Díky profesionální paspartě vyniknou mnohem víc, než by mohly vyniknout na nástěnce. Níže jen příklady některých z nich…

 • karnevalové masky ze 7. třídy (Hn) – únor 2017 – viz článek
 • obrázky z čajových pytlíků z 1. B (Sk) – červen 2014 – viz článek

Práce z oblasti IT
Některé akce jsou dokumentovány i krátkými videozáznamy, které zpracovávají sami žáci. Video bývá součástí článku o proběhlé akci, zde uvádíme několik příkladů: