Střední školy

Přijímací řízení na střední školy

Žáci devátých tříd se letos budou muset rozhodnout, kterým směrem se jejich život bude ubírat dál po ukončení základní školy. Budou se rozhodovat, na jakou střední školu nebo učiliště podají přihlášku. Protože je to rozhodnutí velmi důležité, je potřeba věnovat mu dostatek pozornosti…

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k vývoji mimořádné situace epidemie COVID-19 byly pro letošní školní rok upraveny podmínky pro přijímací zkoušky na střední školy. Níže uvádíme nejdůležitější body z Opatření MŠMT. Podrobnější informace si můžete přečíst v příloze MŠMT.

 • přihlášky se podávají na vybrané školy nejpozději do pondělí 1. března 2021
 • přijímací zkoušky se konají v pondělí 12. a v úterý 13. dubna 2021
 • ředitel školy může stanovit, zda se bude konat jednotná přijímací zkouška (JPZ) od společnosti CERMAT, školní přijímací zkouška (dle požadavků konkrétní školy), nebo zda budou uchazeči přijati bez zkoušek
 • tuto skutečnost musí ředitel školy zveřejnit nejpozději do pondělí 8. března 2021 na internetových stránkách školy
 • školní přijímací zkouška může probíhat prezenčně (ve stejný den jako JPZ), nebo distančně (v jiný den než JPZ)
 • ředitel školy může rozhodnout o jiném podílu JPZ na celkovém hodnocení přijímacího řízení
 • ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve ve středu 28. dubna 2021
 • uchazeči mají 10 pracovních dní na odevzdání zápisového lístku na vybranou školu, na kterou nastoupí od 1. září 2021

Podrobnější informace najdete v příloze Informace pro rodiče. V případě dalších dotazů kontaktujte výchovnou poradkyni paní učitelku Rehovou.

Podklady pro vyplnění přihlášky na střední školu:

 

Průběh přijímacího řízení

V předchozích letech se přijímací zkoušky konaly pouze do gymnázií a několika dalších vybraných škol. Ostatní školy při přijímacím řízení porovnávaly prospěch žáka v posledních třech pololetích školní docházky. V červnu 2014 oznámila Česká školní inspekce záměr tento systém změnit a od roku 2016 zavést povinné přijímací zkoušky na střední školy s maturitními obory. Toto rozhodnutí udělala ČŠI na základě šetření mezi řediteli základních škol, které proběhlo v květnu 2014. V roce 2015 se uskutečnilo v některých středních školách pilotní testování. V roce 2016 byly přijímací zkoušky v kompetenci ředitelů SŠ, kteří rozhodli, zda se budou nebo nebudou konat, ale od roku 2017 se jednotné přijímací zkoušky konají na všechny střední školy.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) připravilo pro žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů na svých webových stránkách.

Obecné informace

Někteří žáci mají jasnou představu, kterou střední školu chtějí studovat. Většina žáků ale nemá vyhraněný názor a právě jim jsou určeny následující odkazy.

Publikace

Každoročně vychází několik publikací, které přináší kompletní přehled škol a studijních oborů. Můžeme doporučit následující:

 • Pražská pedagogicko-psychologická poradna vydává tři samostatné brožury s informacemi o gymnáziích, středních školách (čtyřleté obory s maturitou) a učebních oborech v Praze a okolí – tuto publikaci lze zakoupit v PPP Praha 4, Ohradní 20, případně v některých dalších knihkupectvích
 • nakladatelství P.F. art Brno vydává Atlas školství s přehledem středních škol ve Středočeském kraji

Několik výtisku obvykle míváme ve škole k dispozici a na požádání si ji žáci mohou zapůjčit.

Webové portály

Podobnou funkci splní různé webové portály, např. informačním systému ISA, kde můžete vyhledat některou z následujících informací, ale i spoustu dalších, které Vám mohou pomoci orientovat se v nabídce středních škol. Najdete tam mj.:

 • kontakty na všechny školy (adresa, telefonní spojení, webová adresa),
 • výše školného v případě soukromých škol,
 • informace o počtu přijímaných žáků pro následující školní rok,
 • informace o loňském přijímacím řízení (počet přihlášených žáků/počet přijatých žáků),
 • průměr, který v loňském roce stačil k přijetí, pokud se nekonaly přijímací zkoušky.

Pokud máte jasno, jaký obor chcete studovat, umožní tento systém vyhledat školy, které daný obor nabízí. Vyhledávát můžete také podle požadovaného vzdělání (výuční list, učební obor s maturitou, střední škola bez vyučení s maturitou apod.).

Nejznámější webové portály:

A co s tím dál?

V každém případě doporučujeme nejprve pečlivě zvážit zájmy a možnosti dítěte, pak porovnat s nabídkou škol a poté sledovat webové stránky několika vybraných, kde budou nejpozději do konce ledna zveřejněna kritéria přijímacího řízení. Při rozhodování Vám možná pomůže návštěva vytipované školy ve dnech otevřených dveří, které střední školy v tomto období opakovaně organizují. K individuálnímu pohovoru můžete využít i naši spádovou pedagogicko-psychologickou poradnu. Přejeme našim žákům i jejich rodičům, aby si vybrali správně.

(aktualizováno 22. 1. 2021)