Střední školy

Přijímací řízení na střední školy

Žáci devátých tříd se letos budou muset rozhodnout, kterým směrem se jejich život bude ubírat dál po ukončení základní školy. Budou se rozhodovat, na jakou střední školu nebo učiliště podají přihlášku. Protože je to rozhodnutí velmi důležité, je potřeba věnovat mu dostatek pozornosti…

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Pro lepší orientaci v džungli přijímacího řízení pro Vás každý rok připravujeme přehlednou přílohu i s termíny. V souvislosti s pandemií se ale situace změnila a podle posledních pokynů MŠMT by vše mělo probíhat takto:

 • termíny konání jednotné přijímací zkoušky  jsou 8. - 9. 6. 2020 (8.6. pro žáky 9. tříd a 9.6. pro víceletá gymnázia),
 • termín konání náhradní přijímací zkoušky (tzv. druhé kolo) bude zveřejněn na webových stránkách příslušné střední školy,
 • žák bude vykonávat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první,
 • pozvánku  ke zkoušce s bližšími údaji (místo, čas, pomůcky…) zašle ředitel příslušné SŠ uchazeči nejpozději 5 pracovních dní před jejím konáním,
 • výsledek přijímací zkoušky bude zpřístupněn všem školám uvedeným v přihlášce žáka,
 • proti rozhodnutí o nepřijetí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne doručení,
 • přijatý žák odevzdá do 5 pracovních dnů od vydání rozhodnutí na dané škole zápisový lístek, který si předem vyzvedne u našeho výchovného poradce.

Držíme našim žákům palce, aby dobře zvolili a u zkoušek podali co nejlepší výkon. Věříme, že jsou dobře připraveni :)

(aktualizováno 13. 5.)

Průběh přijímacího řízení

V předchozích letech se přijímací zkoušky konaly pouze do gymnázií a několika dalších vybraných škol. Ostatní školy při přijímacím řízení porovnávaly prospěch žáka v posledních třech pololetích školní docházky. V červnu 2014 oznámila Česká školní inspekce záměr tento systém změnit a od roku 2016 zavést povinné přijímací zkoušky na střední školy s maturitními obory. Toto rozhodnutí udělala ČŠI na základě šetření mezi řediteli základních škol, které proběhlo v květnu 2014. V roce 2015 se uskutečnilo v některých středních školách pilotní testování. V roce 2016 byly přijímací zkoušky v kompetenci ředitelů SŠ, kteří rozhodli, zda se budou nebo nebudou konat, ale od roku 2017 se jednotné přijímací zkoušky konají na všechny střední školy.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) připravilo pro žáky, uchazeče o přijetí do oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou, užitečné informace ke konání jednotných přijímacích testů na svých webových stránkách.

Obecné informace

Někteří žáci mají jasnou představu, kterou střední školu chtějí studovat. Většina žáků ale nemá vyhraněný názor a právě jim jsou určeny následující odkazy.

Publikace

Každoročně vychází několik publikací, které přináší kompletní přehled škol a studijních oborů. Můžeme doporučit následující:

 • Pražská pedagogicko-psychologická poradna vydává tři samostatné brožury s informacemi o gymnáziích, středních školách (čtyřleté obory s maturitou) a učebních oborech v Praze a okolí – tuto publikaci lze zakoupit v PPP Praha 4, Ohradní 20, případně v některých dalších knihkupectvích
 • nakladatelství P.F. art Brno vydává Atlas školství s přehledem středních škol ve Středočeském kraji

Několik výtisku obvykle míváme ve škole k dispozici a na požádání si ji žáci mohou zapůjčit.

Webové portály

Podobnou funkci splní různé webové portály, např. informačním systému ISA, kde můžete vyhledat některou z následujících informací, ale i spoustu dalších, které Vám mohou pomoci orientovat se v nabídce středních škol. Najdete tam mj.:

 • kontakty na všechny školy (adresa, telefonní spojení, webová adresa),
 • výše školného v případě soukromých škol,
 • informace o počtu přijímaných žáků pro následující školní rok,
 • informace o loňském přijímacím řízení (počet přihlášených žáků/počet přijatých žáků),
 • průměr, který v loňském roce stačil k přijetí, pokud se nekonaly přijímací zkoušky.

Pokud máte jasno, jaký obor chcete studovat, umožní tento systém vyhledat školy, které daný obor nabízí. Vyhledávát můžete také podle požadovaného vzdělání (výuční list, učební obor s maturitou, střední škola bez vyučení s maturitou apod.).

Nejznámější webové portály:

A co s tím dál?

V každém případě doporučujeme nejprve pečlivě zvážit zájmy a možnosti dítěte, pak porovnat s nabídkou škol a poté sledovat webové stránky několika vybraných, kde budou nejpozději do konce ledna zveřejněna kritéria přijímacího řízení. Při rozhodování Vám možná pomůže návštěva vytipované školy ve dnech otevřených dveří, které střední školy v tomto období opakovaně organizují. K individuálnímu pohovoru můžete využít i naši spádovou pedagogicko-psychologickou poradnu. Přejeme našim žákům i jejich rodičům, aby si vybrali správně.

(aktualizováno 28. 1. 2020)