Výchovný poradce

Funkci výchovného poradce na naší škole vykonává Milada Rehová:

Služby výchovného poradce jsou zdarma.