Zálohy na akce

Obecné informace

Všechny akce doplňující a rozšiřující učivo, které v rámci školního roku pro žáky pořádáme, jsou hrazeny bezhotovostním převodem. Princip je obdobný jako u plateb stravného, rodiče tedy zaplatí předem určitou částku, že které se odečítá v průběhu roku dítěti příslušná částka za ty akce, kterých se skutečně zúčastnilo. Libovolnou částku rodiče zaplatí na účet školy 131569379/0800, specifický symbol = 1, variabilní symbol = identifikační číslo dítěte.

Tyto virtuální účty všech žáků vede pečlivě hospodářka školy (pro ni nesrovnatelně více práce, pro rodiče doufáme více komfortu…). Technické vybavení nám bohužel zatím neumožňuje zpřístupnit stav účtu on-line. Pro informaci o výši zůstatku pište prosíme na hospodarka@zslipence.cz.

Převod zůstatku

Zůstatek ze záloh dítěte z minulého školního roku je vždy převeden na nový školní rok a postupně jsou k němu připisovány zálohy, které rodiče průběžně posílají.
Na konci školního roku budou zůstatky opět převedeny na další školní rok. V případě žáků, kteří ze školy odcházejí, můžeme převést zůstatek na účet sourozence nebo vrátit zpět na účet rodičů. Prosíme o informaci e-mailem (hospodarka@zslipence.cz), jaký způsob vyrovnání preferujete, případně i číslo účtu, na který máme přeplatek zaslat. Děkujeme.